uTime > האוניברסיטה העברית > הפקולטה לחקלאות > ביוכימיה ומדעי המזון > מעבדה בעקרונות הכימיה

מעבדה בעקרונות הכימיה

פרטים כלליים | קבוצות | מבחנים | מורים פרטיים

פרטים כלליים

קוד קורס 71073
שנה 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
שם הקורס באנגלית CHEMICAL PRINCIPLES - LAB
סילבוס לא נמצא
הערות .המעבדה תחל בשבוע שישי של הסמסטר. מעב א לחוג 716,722,793,795. מעב ב לחוג 710,722. מעב ג לחוג 712,715,792. מעב ד לחוג 710,791. מעב ה לחוג 712,718,794. מעב ו לחוג 712. מעב ז לחוג 718.

קבוצות

מעב
קוד קבוצה מרצים יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
א ד"ר מרב פיכמן
גב א אופנסיבה
מר א גרא
גב א וולושין
גב א ג'נודי
א' 15:15 18:00 מ' 210 (רחובות) א'
ב גב א אופנסיבה
גב א ג'נודי
גב פ קוטלי
ב' 09:15 12:00 מ' 210 (רחובות) א'
ג גב א אופנסיבה
גב א וולושין
גב א ג'נודי
גב פ קוטלי
ב' 15:15 18:00 מ' 210 (רחובות) א'
ד גב א אופנסיבה
גב ס סימסה
מר א גרא
ג' 09:15 12:00 מ' 210 (רחובות) א'
ה גב א אופנסיבה
גב א וולושין
גב א ג'נודי
גב פ קוטלי
ג' 14:15 17:00 מ' 210 (רחובות) א'
ו גב ס סימסה
מר א גרא
גב א ג'נודי
ד' 15:15 18:00 מ' 210 (רחובות) א'
ז גב א וולושין
גב א ג'נודי
ד' 10:15 13:00 מ' 210 (רחובות) א'

מורים פרטיים

מורה פרטי? הוסף את עצמך לרשימה זו