uTime > האוניברסיטה העברית > הפקולטה למדעי הטבע > מתמטיקה > מתמטיקה שימושית (1)

מתמטיקה שימושית (1)

פרטים כלליים | קבוצות | מבחנים | מורים פרטיים

פרטים כלליים

קוד קורס 80114
שנה 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010
שם הקורס באנגלית Mathematical Methods I
סילבוס לא נמצא
הערות קבוצת שיעור א, תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת שעור ב' לתלפיות ואחרים. קבוצת תרגיל ג לתלפיות בלבד. במהלך הסמסטר יינתן תיגבור של שעתיים נוספות בימי א בין השעות 8:15-10 בפלדמן ב. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות.

קבוצות

שעור
קוד קבוצה מרצים יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
א ד"ר מרים בנק א' 14:00 15:45 כימיה 7 (קרית א"י ספרא) א'
ב' 12:00 13:45 קפלן (קרית א"י ספרא) א'
ב פרופ רות לורנס-נאימרק ב' 08:00 09:45 קפלן (קרית א"י ספרא) א'
ה' 12:00 13:45 קפלן (קרית א"י ספרא) א'
תרג
קוד קבוצה מרצים יום שעת התחלה שעת סיום מיקום סמסטר
א גב ח גלזנר א' 16:00 17:45 2 מתמטיק (קרית א"י ספרא) א'
ב מר א צרניק ד' 17:00 18:45 110 מתמט (קרית א"י ספרא) א'
ג מר ש מאור ב' 14:00 15:45 שפ' 115 (קרית א"י ספרא) א'
ד גב ח גלזנר ב' 12:00 13:45 לוי 06 (קרית א"י ספרא) א'
ה מר א צרניק ג' 16:00 17:45 שפ' 214 (קרית א"י ספרא) א'
ו גב ע כהן ה' 12:00 13:45 שפ' 27 (קרית א"י ספרא) א'
ז מר ש מאור ד' 15:00 16:45 לוי 07 (קרית א"י ספרא) א'
ח גב ע כהן ג' 12:00 13:45 לוי 06 (קרית א"י ספרא) א'

מורים פרטיים

מורה פרטי? הוסף את עצמך לרשימה זו